KontaktAdresa:
Milovana Milovanovića 5
11000 Beograd

Telefon:
011/25 200 84

Mobilni telefon:
064 / 440 43 44
E-mail: oljaafrodita@gmail.com

Web design: Astra dizajn